Tải xuống chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Relationships for teens

Các Mối Quan Hệ

Justice, Equity, Diversity and Inclusion

Công Bằng, Đa Dạng và Bao Hàm

Giáo trình phân biệt chủng tộc cấu trúc và chấn thương giữa các thế hệ

Nhấn mạnh

Tải xuống mô-đun Căng thẳng và tài liệu phát tay bên dưới

Bộ sơ cứu cảm xúc

Tải xuống Mô-đun bộ sơ cứu cảm xúc bên dưới

Suicide Prevention for Teens

Phòng chống tự tử

Kết nối Cảm xúc, Cộng tác &Ứng phó (ECPR)

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tài liệu được cung cấp trên trang Work2BeWell nhằm mục đích mang tính chất giáo dục. Không có sức khỏe hành vi hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác được cung cấp thông qua Trang web và thông tin thu được qua Trang web không thể thay thế cho việc tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Nếu bạn cần điều trị sức khỏe hành vi, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia y tế có chuyên môn và nếu bạn cần trợ giúp khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu hoặc quay số 911.