Tải xuống chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Cuộc trò chuyện từ trái tim đến trái tim

Thuyết trình Powerpoint

Tải xuống mô-đun này để trình bày trong một cài đặt ảo hoặc trực tiếp.

Ghi chú của Người hướng dẫn

Tải xuống các Ghi chú của Người hướng dẫn này để hướng dẫn bạn thực hiện bài thuyết trình.

Sách bài tập

Tải xuống sổ làm việc.

Chương trình giảng dạy ngắn gọn

Thuyết trình Powerpoint

Tải xuống mô-đun này để trình bày trong một cài đặt ảo hoặc trực tiếp.

Ghi chú của Người hướng dẫn

Tải xuống các Ghi chú của Người hướng dẫn này để hướng dẫn bạn thực hiện bài thuyết trình.

Sách bài tập

Tải xuống sổ làm việc.

Giáo trình phân biệt chủng tộc cấu trúc và chấn thương giữa các thế hệ

Thuyết trình Powerpoint

Tải xuống mô-đun này để trình bày trong một cài đặt ảo hoặc trực tiếp.

Ghi chú của Người hướng dẫn

Tải xuống các Ghi chú của Người hướng dẫn này để hướng dẫn bạn thực hiện bài thuyết trình.

Sách bài tập

Tải xuống sổ làm việc.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tài liệu được cung cấp trên trang Work2BeWell nhằm mục đích mang tính chất giáo dục. Không có sức khỏe hành vi hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác được cung cấp thông qua Trang web và thông tin thu được qua Trang web không thể thay thế cho việc tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Nếu bạn cần điều trị sức khỏe hành vi, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia y tế có chuyên môn và nếu bạn cần trợ giúp khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu hoặc quay số 911.